Bar kod u BiH

Kako doći do bar koda u Bosni i Hercegovini? Na ovom mjestu možete dobiti GS1 prefiks

Legalizacija GS1 barkodova

gs1 bihKo podliježe obavezi za legalizaciju bar kodova?

10 Koraka u primjeni bar koda

Pojašnjeni koraci u primjeni bar koda u poslovanju

Aktuelnosti

Ažurirani su podaci svih članica Udruženja GS1 u Svjetskom elektronskom katalogu GEPIR

Čiji je ovo bar kod?

Nađite osnovne informacije o vlasniku određenog GS1 prefiksa

Izračunajte kontrolni broj

izračunavanje kontronog brojaProvjerite ispravnost kontrolnog broja vašeg bar koda

Pitanja i odgovori

Neka od glavnih pitanja o bar kodu i Udruženja GS1

Mogu da vam pomognu

opremaBar kod oprema, terminali, printeri, softveri...